ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkola  rok szkolny 2019/2020

rozpoczyna się od 04 marca  2019.

Zapisu dziecka do przedszkola dokonują rodzice

lub prawni opiekunowie dziecka na drukach

„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Druki dostępne będą od dnia 04 marca 2019 w przedszkolu

i na stronie internetowej: www.jarzebinka.org        

 Wypełnione wnioski składać  można

w przedszkolu od 04 marca do 22 marca 2019.

Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 

Rekrutacja prowadzona jest na 60 miejsc.

13 miejsc dla dzieci 5-6 letnich

47 miejsc dla dzieci 3-4 letnich

 

Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są
na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 05 lutego 2019r.

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/ZARZ%C4%84DZENIE.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/TERMINY.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kilka informacji o rekrutacji

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/KILKA%20INFORMACJI%20O%20REKRUTACJI.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/WNIOSEK.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenia

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/O%C5%9AWIADCZENIE.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie woli

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/POTWIERDZENIE%20WOLI.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------