2 kwietnia 2019

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkola  rok szkolny 2019/2020

rozpoczyna się od 04 marca  2019.

Zapisu dziecka do przedszkola dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka na drukach

„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Druki dostępne będą od dnia 04 marca 2019 w przedszkolu i na stronie      internetowej: www.jarzebinka.org

Wypełnione wnioski składać  można

w przedszkolu od 04 marca do 22 marca 2019.

Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Rekrutacja prowadzona jest na 60 miejsc.

13 miejsc dla dzieci 5-6 letnich

47 miejsc dla dzieci 3-4 letnich

Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są
na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Oświadczenie woli

potwierdzenie woli