ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkola  rok szkolny 2018/2019

rozpoczyna się od 01 marca  2018.

Zapisu dziecka do przedszkola dokonują rodzice

lub prawni opiekunowie dziecka na drukach

„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Druki dostępne będą od dnia 01 marca 2018 w przedszkolu

i na stronie internetowej: www.jarzebinka.org        

 Wypełnione wnioski składać  można

w przedszkolu od 01 marca do 23 marca 2018.

Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 

Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są
na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 564/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 stycznia 2018r.

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/Zarz%C4%85dzenie%20Burmistrza%20MiG%20Szamotu%C5%82y.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XLIII/456/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 lutego 2018r.

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/Uchwa%C5%82a%20Rady%20MiG%20Szamotu%C5%82y.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/Wniosek%20o%20przyj%C4%99cie%20do%20przedszkola.doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/Harmonogram%20rekrutacji.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie woli zapisu - dla rodziców, których dzieci zostaną przyjęte do przedszkola

http://jarzebinka.org/uploads/dokumenty/potwierdzenie%20woli.doc