ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Język angielski

Co w październiku? Grupy starsze

Poznajemy słownictwo związane z jesienią:
 - liście, kasztany, żołędzie, (leaves, chestnut, acorn)
- poznamy nazwy wybranych mieszkańców lasu( fox, hedgehog, squirrel)
- poznamy nazwy wybranych owoców (apple, pear, pumpkin, grapes)
- będziemy utrwalać nazwy kolorów
- poznamy słownictwo związane z pogodą (It’s cloudy, rainy, sunny, windy)
 

Nauczymy się piosenki "Leaves"

Leaves are falling down

- red, yellow and brown

leaves are falling down,

leaves are falling down,

Leaves are on the ground

- red, yellow and brown.

leaves are on the ground,

leaves are on the ground.

 

 

Co w październiku? Grupy młodsze.

- poznany nazwy wybranych owoców ( apple, pear, pumpkin, grapes)

- poznamy słownictwo związane z jesienią (leaves, chestnut)

- poznamy słownictwo związane z pogodą ( It's cloudy, rainy, sunny, windy)

- poznamy słownictwo związane z owocami (banana, apple, orange, plum)

- będziemy utrwalać nazwy wybranych kolorów (pink, blue, yellow, orange, brown)


Nauczymy się piosenki "Leaves"

Leaves are falling down

- red, yellow and brown

leaves are falling down,

leaves are falling down,

Leaves are on the ground

- red, yellow and brown.

leaves are on the ground,

leaves are on the ground.