ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuły 61 29 211 90

Język angielski

Dla zerówek program:  

„Angielski dla zerówek” wydawnictwo Macmillan

Dla młodszych dzieci program:

 „Here’s Patch the Puppy”

 

 

Gr. Zerówka założenia na miesiąc Marzec

SPRING

Poznajemy słownictwo związane z nadejściem wiosny;

 Spring, ladybird, flowers, bear, grass, leaves, frog, bird!

 

Utrwalamy słownictwo z wcześniejszych tematów;

- liczby 1-10, kolory, rodzina, pogoda, nazwy ubrań, zwroty – How are you today?

Dzieci zapoznają się i starają rozumieć polecenia:

What’s the weather like today?

What colour is it?

Stand up/ Sit down, clap, jump

Touch your…

Turn around…

Let’s play/sing

Find sth …..

Uczymy się piosenek; “The spring song” , “Spring has come to us”

 

 

 

 

GRUPY MŁODSZE ZAŁOŻENIA NA MIESIĄC MARZEC

 

Poznajemy słownictwo związane z nadejściem wiosny;

Spring, flowers, frog, grass

 

Utrwalamy słownictwo związane z liczbami, pogodą, rodziną, utrwalamy zwrot; How are you??

Utrwalamy i rozumiemy zwroty:

-What’s the weather like today?

What colour is it?

Stand up/ Sit down, clap, jump

Touch your…

Turn around…

Let’s play/sing

Find sth …..

Uczymy się piosenek; “The spring song” , “Spring has come to us”